Communicatie

Communicatie en positionering Beel-Woord.nl

Woord en beeld versterken de positionering

Goede communicatie draagt bij aan het realiseren van jouw organisatievraagstuk. Welke strategische keuzes maakt de organisatie om dit op te lossen.

Zaken als (her)positionering, kernwaarden/merkwaarden, visie, missie, ondernemingsplan, (re)-organisatie/fusie, stakeholdersrelatie, interne programma´s en projecten komen samen in een corporate communicatieplan. 

Maar er is zoveel te doen, zichtbaarheid en regelmaat is belangrijk. Te weinig mensen op communicatie. Ik zou aan kunnen sluiten bij de uitwerking van de communicatieaanpak. 

Wie maakt het operationeel?

Positionering

Het helder krijgen van jouw positionering is van belang voor de uitstraling en herkenbaarheid. Beeld-woord kan helpen hier meer duidelijkheid in te krijgen, bijvoorbeeld door kritische vragen te stellen. Wat is er al? Kan dat verbeterd worden?

En vervolgens samen een actieplan te maken door relevante content en beeld aan te bieden.

Middelen- | mediamix op orde

positionering Judith Kielman
illustratie middelen en media beeld-woord

Middelen | Media

Hoe positioneer je je naar de buitenwereld?
Door middel van de inzet van de juiste middelen- en mediamix  naar de gewenste doelgroep.

Ik kan je adviseren, helpen te professionaliseren, content te ontwikkelen, schrijven, ontwerpen en posten voor social media. Een social media kalender te maken.

Websitebeheer | nieuwsbrief | social media

Scroll naar boven